ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༤

རྒྱ་ནག་ནང་ན་གཞོན་ལས་ཤོར་བ་མང་པོ་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་ལ་བསྐྱོད་དེ་སེམས་ངལ་གསོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་ན་གཞོན་ལས་ཤོར་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་མི་མང་པོར་ལས་ཀ་མ་རྙེད་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནོན་ཤུགས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དགོན་པར་མཆོད་མཇལ་ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG