ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཇཱི་མཱི་ལའེ་བསྐྱར་དུ་བཙོན་ཁང་ལ་ཁྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུ་ཤུ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཇཱི་མཱི་ལའེ་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ངོ་བཅར་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ལ་ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པར་འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་སྲིད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG