ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གི་བོད་དོན་གྲོས་འཆར།


ཨ་རིའི་མེ་སེ་ཆུ་སེ་ཊི་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གསར་འགོད་པ་དང་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་བཅས་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་སྒྲག་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་གྲོས་འཆར་གསར་པ་ཞིག་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ས་གནས་བོད་པ་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG