ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉི་འོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།


རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཉི་འོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་ལ་ཉེ་བས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བསྟི་གནས་སུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཐད་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར། ཉི་འོང་གི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་གསར་འགོད་འབྲེལ་མཐུད་པ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG