ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཉི་ཧོང་གིས་རྩོད་གཞི་ཆེ་བའི་གླིང་ཕྲན་གསུམ་གྱི་མིང་བསྒྱུར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉི་ཧོང་གི་ཨི་ཤི་གྷ་ཁི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་གཞིར་གྱུར་པའི་གླིང་ཕྲན་གསུམ་སྟེ། ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲན་གསུམ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཏིའོ་ཡུའི་གླིང་ཕྲན་དང་ཉི་ཧོང་གིས་སན་ཀ་ཁུ་ཞེས་འབོད་པ་དེར་ཏོ་ནོ་ཤི་རོ་སན་ཀ་ཁུ་ཞེས་མིང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། པེ་ཅིང་དང་ཐེ་ཝན་གཉིས་ཀས་དེ་ལ་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་སྟོན་བྱས་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG