ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་པའི་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་ཐད་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་པ།


ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཊསེ་མི་ནི་ ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་ཇཀ་ཁི་་ལམ་བྷི་ཡིས། དེ་སྔོན་རང་གིས། ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བཟུང་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་ བཏང་པའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད། རྒྱ་ནག་གིས་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པའི་འདོད་ གཏམ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ལྟོས་པར། རྒྱ་ནག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ལུགས་ རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྣམས་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG