ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཨི་ཊ་ལི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབོད་བསྐུལ།


ཨི་ཊ་ལའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་བོད་ལ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་གནང་འདུག་པའི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG