ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་དུ་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གཙོས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་སྡེ་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེ་དུས་ཤིག་ནས་བསྐྱར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ནད་པའི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་དང་རྒྱ་གར་ལ་ནད་རླབས་བཞི་པ་ཞིག་འཕྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད། ད་དུང་ངེས་གཏན་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG