ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

སོ་ལོ་མོན་མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་སོ་ལོ་མོན་མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་མེར་སྲེག་གཏོར་བཤིག་གི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་སྐོར། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG