ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༨

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་བལ་ཡུལ་བར་དུ་གནས་སྐོར་མེ་འཁོར་འགྲུལ་བཞུད་འགོ་འཛུགས།


རྒྱ་གར་གྱི་མེ་འཁོར་འགྲིམ་འགྲུལ་དང་ཡུལ་འཁོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ནཡེ་ནས་བལ་ཡུལ་བར་དུ་རྒྱས་སྤྲོས་ཅན་གྱི་མེ་འཁོར་འགྲུལ་བཞུད་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་ཅིང། མེ་འཁོར་འགྲིམ་འགྲུལ་དེའི་ཐོག་ནས་ཧིན་རྡུ་དང་ནང་པའི་རྩ་ཆེའི་གནས་གང་ཙམ་ཞིག་ལ་གནས་བསྐོར་དུ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་ འདིའི་ཐད་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG