ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༡/༣༡

ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁས་ལེན་རྡོག་རོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཚོགས་ཆུང་གིས་༢༠༢༢་ལོར་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་རྣམས་རྩིས་མེད་བཏང་འདུག་ཅེས་བོད་པའི་ཚོགས་པ་བཞི་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉམས་ཞིབ་པ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG