ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མར་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་མཁན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མར་བཅར་འདྲི། ༄༅།། ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡་གི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མིར་ལངས་ཡོད་པས་ཁོང་གི་འཆར་གཞི་དང་སྲིད་ཇུས་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG