ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་དབུན་ཅ་པའོ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་པའི་ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོར་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཐད། རྒྱ་གར་གྱིས་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་འཁོད་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་ལྡི་ལི་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG