ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་གར་དང་ཏ་ལི་བྷན་གྱི་ལས་སྣེ་ཚོ་ཐུག་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་ཏ་ལི་བྷན་དབང་འཛིན་ཤོག་ཁག་གི་ཕྱི་སྲི་བློན་ཆེན་ལས་ཚབ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་མི་རྣམས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ཏ་ལི་བྷན་གྱི་ལས་སྣེ་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG