ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་བུད་མེད་ལ་བརྙས་བཅོས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམས་དང་ བརྙས་བཅོས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཧང་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ལུགས་རྒྱ་གར་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་དམིགས་གསལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་མཁན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱོད་པས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨན་ཇ་ན་ པ་སི་རི་ཆ་ཡིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG