ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འཕྲུལ་སྒྲ་ལ་འཆལ་གཏམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རིགས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ།


འཕྲུལ་སྒྲ་དྲྭ་ལས་ཁང་གིས་དྲྭ་རྒྱ་དེའི་ཐོག་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི་ནང་ཁུལ་འཐེན་འཁྱེར་འཁོན་འཁྲུགས་སློངས་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤིག་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕྱིར་འཐེན་མ་བྱས་ཚེ་ རྒྱ་གར་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དྲྭ་རྒྱ་དེ་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG