ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་ལ་དམ་དོན་བྱ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དབུས་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་གི་ལམ་སྟོན་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ལ་ལྷོད་ཡངས་མེད་པར་བརྩི་སྲུང་དམ་པོ་མ་བྱས་ཚེ། རྒྱ་གར་ལ་སླར་ཡང་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་སྲིད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG