ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱ་གར་གྱིས་ཨི་ཊི་ཝཊ་སི་ནོ་ཊན་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་སྤྲད་མེད་པ།


རྒྱ་གར་གྱིས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་ཨི་ཊི་ཝཊ་སི་ནོ་ཊན་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་སྤྲོད་ཀྱི་མིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG