ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་འཛུལ་གྲངས་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ།


རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཟེར་བའི་ཐོག་ལ་ཡུལ་གཉིས་སྲིད་དོན་གྱི་རྩོད་རྙོག་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱའི་དམག་དཔུང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཡང་ཡང་འཛུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིན་པ་ལྟར། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་དུ་འཛུལ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG