ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་གར་གྱིས་སིངྒ་ལར་གློག་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སིངྒ་ལའི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱིས་རླུང་ཤུགས་དང་ཉི་འོད་གློག་ཁང་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་འགྲན་སྡུར་དང་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དེར་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG