ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀ་ཤི་མིར་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆགས་བྱུང་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་ཁུལ་དུ་ ཆར་པ་ཤུགས་ཆེ་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་་ཁུལ་དེར་ཆུ་ལོག་གི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེ་ཞིག་ཕྲད་དེ་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཐན གཉིས་ཀའི་ནང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆགས་བྱུང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བའི་གྲངས་འབོར་༤༠༠ཙམ་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG