ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱིས་སིངྒ་ལ་བུ་ལོན་འོག་ནས་སྐྱོབ་ཐུབ།


༄༅།། སིངྒ་ལའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རྒྱ་གར་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཞི་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་དེས་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG