ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

རྒྱ་གར་གྱིས་མངའ་ཁུལ་དེའི་སྲུང་སྐྱོབ་གྲོས་མོལ་ལྷན་ཚོགས་བསྡུ་སྐོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཏ་ལི་བྷན་ཤོག་ཁག་གིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱིས་མངའ་ཁུལ་དེའི་སྲུང་སྐྱོབ་སློབ་སྟོན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྡུ་སྐོང་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ལྷན་ཚོགས་དེར་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཕུད་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG