ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་གར་གྱི་ཞིང་པའི་ངོ་རྒོལ་དང་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཀའ་ཁྱབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་དབུས་གཞུང་ལ་ཞིང་པའི་ངོ་རྒོལ་འདི་གྲོས་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཐབས་བྱས་པར་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་མེད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ཞིང་བའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་འདུས་པའི་གྲོས་མོལ་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG