ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༢

ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་གཏན་སྡོད་གནས་ཡུལ་སྒྲིག་གཞིར་སྒྱུར་བཅོས།


༄༅།། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཐད་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་གཏན་སྡོད་གནས་ཡུལ་གྱི་སྒྲིག་གཞིར་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་མངའ་ཁུལ་དེར་ལོ་བཅོ་ལྔའམ། ཡང་ན་དེ་ལས་མང་བ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཀར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྱབ་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པར་ཀ་ཤི་མིར་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ངོ་རྒོལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG