ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད།


བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ BJP ཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་ཡོད་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG