ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཨ་རིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཁེ་ཐེ་རེན་ཐེས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཚོང་དོན་གྱི་གྲོས་མཐུན་གང་ཡང་བཞག་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG