ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཨ་རིའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཁེ་ཐེ་རེན་ཐེས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཚོང་དོན་གྱི་གྲོས་མཐུན་གང་ཡང་བཞག་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG