ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་ཁབ་གསར་བཟོའི་འགྲན་སྡུར།


༄༅།། ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་ཁབ་གསར་བཟོའི་འགྲན་སྡུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། གཅིག་ནི་གོ་ལའི་ཁྱོན་གྱི་མི་དམངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་སྨན་ཁབ་གསར་བཟོའི་ལས་དོན་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་དགོས་ཞིག་རེད། གཞན་དེ་ནི་སྨན་ཁབ་གསར་བཟོའི་ལས་དོན་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཞེན་རིང་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་འདུག མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྨན་ཁབ་གསར་བཟོའི་ལས་དོན་སྔ་མ་དེར་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་འཆང་གི་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་མ་དེར་འགྱུར་སྲིད་པའི་རྟགས་མཚན་ཤུགས་ཆེ་བ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG