ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཧེ་རཱི་སི་གྷོ་ཊི་མ་ལར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་ཀ་མ་ལ་ཧེ་རཱི་སི་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་གྷོ་ཊི་མ་ལར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ལྐོག་ཟ་རུལ་སྲུངས་དང་མི་བསླུ་ཚོང་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཁྲིམས་འགལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་རྩད་ཞིབ་བྱ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG