ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

འཇར་མན་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག


༄༅།། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་འདུག་པ་དེར་འཁོད་པ་ལྟར་ན། བདུན་ཕྲག་སྔོན་མར་ཚོགས་པའི་འཇར་མན་ཎིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མཁས་པ་ཁག་གིས་བོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་དང་ཞིན་ཅང་། སོག་པོ་བཅས་ལ་དམ་དྲག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཤུགས་ཅེ་རུ་གཏོང་གི་འདུག འཇར་མན་སྲིད་གཞུང་གིས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་འཛིན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG