ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་འབྲེལ་བར་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ལ་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས། རིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་བབ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དེས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་དོ་ཕོག་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG