ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟའི་ནང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།


བོད་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟའི་ནང་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་གསེར་རྟ་རྫོང་ནང་བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ། ༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG