ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འདན་ཁོག་ལ་ཉེས་རྟོག་པས་བོད་མིར་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད།


ཉེ་ཆར་ཁམས་འདན་ཁོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་ཆས་ཉེས་རྟོག་པས་ཞི་བའི་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དེའི་ཐད་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དེའི་བོད་དོན་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG