ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ཚོང་ལས་ཉམས་རྒུད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་ཝེ་བརྡ་འཕྲིན་མ་ལག་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་པ་དེར་འཁོད་པ་ལྟར་ན། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་བཀོལ་སྤྱོད་སྣ་མང་ཡོད་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་དེའི་ཡོ་ཆས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་༢༩་༠༤་ཆག་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡོད་སྐོར། རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG