ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་ར་དང་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཁེ་སང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དེས་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ཚོང་ལས་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཞིག་ཐེབས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠་ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་རེའི་ནང་དུ་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཁེ་སང་བརྒྱ་ཆ་༥༠་ཙམ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་ལས་བྱེད་པ་བརྒྱ་ཆ་༧༠་ཡས་མས་ཤིག་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG