ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་འཚམས་འདྲི།


ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གཟའ་འཁོར་རྗེས་མར་ཉི་ཧོང་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་ཀྱང་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་དེར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པས། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོའི་འཚམས་འདྲི་དེ་དུས་མཉམ་ཁེལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG