ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ཧོང་ཀོང་བ་ཚོས་གསར་འགོད་རང་དབང་འཐབ་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ཤོག་ཁག་གི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གཉིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་འཁོད་ཧོང་ཀོང་བ་ཚོས་མངའ་ཁུལ་དེའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་ཧོང་ཀོང་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG