ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༡

ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་དབུ་ཁྲིད་གྲགས་ཅན་ཞིག་བསྐྱར་དུ་འཛིན་བཟུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་དེ་སྔའི་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ཞིག་ལ་ཉེས་ཅན་པ་གཞན་ལ་ནག་ཉེས་མེད་པའི་དཔང་རྟགས་ཡོང་ཐབས་བྱས་པ་དེ་ཁྲིམས་འགལ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG