ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་གླུར་ཁྱད་གསོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེ་རིང་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པེ་ཅིང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་དུ་སློབ་ཕུག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་ནས་ལོ་༣༡་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ཞིང་། འདས་པའི་ལོ་༣༡་གི་རིང་ལ་ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲུག་བཞིའི་ལས་འགུལ་ལ་རྗེས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤེལ་མྱོང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ད་ལོ་ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་དྲུག་བཞིའི་དུས་དྲན་གྱིལས་འགུལ་སྤེལ་མི་ཆོག་ཅེས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG