ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོ་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ནུད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པེ་ཅིང་གཞུང་དང་ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཚོ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པའི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་བཟོས་པ་དང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན་ཚོ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་སོགས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་གིས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG