ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཧོང་ཀོང་བ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་ཁང་མདུན་དུ་མི་༡༠༠༠་ཡས་མས་ཤིག་འདུས་ནས་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་༤༧་ལ་ནག་ཉེས་བཙུགས་པའི་གྱོད་གཞི་དེར་ཉན་ཞིབ་བྱས་པ་དང་ཧོང་ཀོང་ལ་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་གྱི་ལས་འགུལ་སོགས་སྤེལ་མི་ཆོག་པར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG