ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ལ་ཉེས་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ལོ་ན་༢༠་ཐམ་པར་སོན་པའི་ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་དོན་གཉེར་བ་ཀྲུང་ཧན་ལིན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་དང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་དངུལ་སྒོར་གཏོང་ལེན་བྱས་པའི་ཉེས་པ་འདུག་ཅེས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ལྟར་ཁ་སང་དངོས་སུ་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཡོདཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG