ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

ལྡི་ལིའི་བསམ་ཡས་གླིང་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ།


༄༅།། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ལྡི་ལིའི་བོད་སྒར་བསམ་ཡང་གླིང་ལ་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པར་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བསམ་ཡས་གླིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་སུ་སྒྲིག་འཛུགས་དེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་དོན་སླད་དགོངས་པ་ཅི་ཞིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། ལྡི་ལི་ནས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།


XS
SM
MD
LG