ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཀ་མ་ལ་ཧེ་རི་སི་དང་ཨ་རིའི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་མི་རིགས་ཁག་གི་འོས་ཤོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པའི་འོས་མིར་རྒྱ་གར་བའི་མི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཀ་མ་ལ་ཧེ་རི་སི་བདམས་པ་དེས་ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱ་གར་བ་གཙོས་ཨེ་ཤི་ཡའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་མང་འོས་ཤོག་འཕེན་མཁན་ཚོས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་འོས་མི་གཉིས་ཏེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG