ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

རྒྱལ་ཐང་དུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་པར་ས་གནས་མི་ཚོའི་འགྲེལ་བཤད་དང་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།


ཉེ་ཆར་བོད་ཁམས་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཐང་དུ་མེ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ས་གནས་བོད་མིའི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་། མེ་གསོད་རུ་ཁག་གིས་ལྷོད་ཙམ་བྱས་ཏེ་མེ་རོགས་བྱས་པར་བརྟེན་མེ་སྐྱོན་བྱུང་རྐྱེན་ལ་གནས་མི་རྣམས་དོགས་པ་ཟ་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG