ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ་གླེང་སློང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༧་པའི་ཐོག་ཏུ་ཁེ་ན་ཌ་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་༤༤་ཡིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་དང་ཧོང་ཀོང་། བོད་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ་ཐ་ཞན་ཡོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱི་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེན་གཏོང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG