ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་འགོ་ཁྲིད་པའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་གྲངས་མང་གི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦་ལོའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ལ་ར་ཤི་ཡས་ཐེ་བྱུས་བྱས་པའི་གནད་དོན་དེར་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཧ་ཅང་གི་རྒྱས་པོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG