ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

བོད་པའི་ཚོགས་པ་དང་སྒེར་པ་ཚོས་ཁ་རས་སོགས་རིན་མེད་དུ་བགོ་འགྲེམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་མི་དང་མི་མང་ལ་ཁ་རས་དང་མགོ་རས་སོགས་མི་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་མང་པོ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌའི་བོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མི་མང་སྒེར་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རང་གི་ས་གནས་སོ་སོའི་རྒན་གསོ་ཁང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་མི། དེ་བཞིན་དགོས་གལ་ཡོད་པའི་མི་མང་ལ་ཁ་རས་དང་མགོ་རས་རྣམས་རིན་པ་མེད་པར་ཞལ་འདེབས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG