ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཧྥ་རན་སིས་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་དང་ཞི་བདེའི་རྒྱ་མཚོའི་དམག་སྦྱོང་ལ་སྣེ་ཁྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཞི་བདེའི་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར། ཉི་ཧོང་དང་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དམག་སྦྱོང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཧྥ་རན་སིས་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་ཐེངས་དང་པོར་དམག་སྦྱོང་འདིར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG